pl
O Kancelarii

Araszkiewicz Cichoń Araszkiewicz Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata spółka partnerska (ACR) została utworzona w 2013 roku. Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Ideą ACR jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie w zakresie wszystkich dziedzin prawa mających znaczenie w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej. Realizację tego celu wspiera specjalizacja partnerów oraz współpraca Kancelarii z wybitnymi specjalistami z zakresu poszczególnych gałęzi prawa. Oferta Kancelarii skierowana jest przede wszystkim do podmiotów działających w branżach: informatycznej, budowlanej, ochrony zdrowia, lotniczej, inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska, szkolnictwa wyższego oraz w mediach i telekomunikacji. Kancelaria posiada bliskie związki ze środowiskiem akademickim w Polsce i za granicą, co pozwala na uzyskiwanie opinii wybitnych przedstawicieli nauki prawa w zakresie specjalistycznych zagadnień prawnych, w tym także dotyczących praw obcych. ACR świadczy usługi prawne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. ACR jest członkiem europejskiej sieci niezależnych kancelarii prawnych Lexicom, co umożliwia zapewnienie Klientom profesjonalnego wsparcie prawnego w sytuacji podejmowania działalności gospodarczej za granicą, transgranicznych inwestycji czy sporów. Dzięki sieci współpracy, Kancelaria zapewnia również pozyskanie pomocy prawnej w innych jurysdykcjach, np. w Stanach Zjednoczonych czy w Brazylii.  Kancelaria ACR stale współpracuje z renomowanymi kancelariami notarialnymi, biegłymi rewidentami, biurami tłumaczeń oraz ekspertami różnych specjalności, zapewniając swoim Klientom najwyższy poziom wsparcia merytorycznego w związku ze sprawami zleconymi Kancelarii.

Nasz Zespół
Dr Michał Araszkiewicz
Jan Cichoń
Dr Franciszek Araszkiewicz
Marek Szarzyński
Beata Fedak
Michał Mikołajewski
Jacek Waz
Szymon Michlowicz
Maciej Surówka
Aktualności
2017-10-31

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 października 2017 r. radcę prawnego Adama Rysia zastąpił jako partner spółki adwokat Franciszek Araszkiewicz. ...

2017-06-19

W dniu 20 czerwca 2017 r. mec. Michał Araszkiewicz bierze udział jako ekspert w panelu dotyczącym nieodpłatnej pomocy prawnej, organizowanym ...

2017-05-26

W dniu 25 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ...

Obszar działania
NIERUCHOMOŚCI - BUDOWNICTWO - INFRASTRUKTURA

Jedną z kluczowych specjalizacji Kancelarii jest obsługa prawna planowania, przygotowywania, realizacji oraz komercjalizacji inwestycji budowlanych.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria doradza pracodawcom w przedmiocie skomplikowanych regulacji prawa pracy, przygotowując między innymi wzory umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, a także innych aktów niezbędnych do zapewnienia sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa w płaszczyźnie szeroko rozumianych stosunków pracy.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kancelaria posiada znaczące doświadczenie w zakresie ochrony dóbr osobistych, zarówno podmiotów instytucjonalnych, jak i osób fizycznych.

TECHNOLOGIE - MEDIA - TELEKOMUNIKACJA

Kancelaria specjalizuje się w prawie mediów elektronicznych oraz prowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną.

PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

PRAWO SEKTORA SZKOLNICTWA I NAUKI

Na zlecenie instytucji edukacyjnych i naukowych - szkół, uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych - kancelaria przygotowuje szczegółowe analizy oraz opinie w zakresie szeregu aktów prawnych regulujących sektor edukacji podstawowej, ponadpodstawowej i wyższej, jak również dotyczących funkcjonowania podmiotów oferujących szkolenia komercyjne.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Klienci Kancelarii mogą liczyć na gruntowne wsparcie w toku prowadzonych przez organy administracji publicznej postępowań.

SĄDOWE POSTĘPOWANIA CYWILNE

Prawnicy ACR posiadają znaczące doświadczenie w reprezentowaniu stron w postępowaniach cywilnych, zarówno procesowych, jak i nieprocesowych.

DORADZTWO LEGISLACYJNE

Prawnicy ACR, w tym wszyscy partnerzy, posiadają znaczące doświadczenie legislacyjne, biorąc udział jako eksperci i doradcy w pracach różnych podmiotów uczestniczących w procesie tworzenia prawa.

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Kancelaria ACR prowadzi sprawy rodzinne, w tym w szczególności sprawy rozwodowe i separację, związane z władzą rodzicielską i opieką, a także sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych i podziału majątku.

PRAWO KARNE I PROCES KARNY

W sprawach z zakresu prawa karnego, prawnicy ACR występują w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, a także powodów cywilnych w procesach karnych.

PRAWO KARNE SKARBOWE

W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego Kancelaria ACR zapewnia: reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze (urząd skarbowy, urząd celny), a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym, oraz reprezentowanie innych stron postępowania (podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienta).

PRAWO PODATKOWE

Kancelaria prowadzi szeroko rozumiane doradztwo w zakresie podatków dochodowych oraz majątkowych, jak również podatków obrotowych.

Kontakt

Araszkiewicz Cichoń Araszkiewicz
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata
Spółka Partnerska

ul. Królewska 2
30-045 Kraków

Tel.: 12 376 95 65

Kom.: 790 755 797

Fax: 12 376 95 75

Biuro w Warszawie

ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Tel.: 22 211 37 77

Fax: 22 211 37 87

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, w celu realizacji przesyłanego zapytania. Wiem iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. (Dowiedz się więcej o naszej Polityce Prywatności)