pl
O Kancelarii

Araszkiewicz Cichoń Araszkiewicz Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata spółka partnerska (ACR) została utworzona w 2013 roku. Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Ideą ACR jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie w zakresie wszystkich dziedzin prawa mających znaczenie w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej. Realizację tego celu wspiera specjalizacja partnerów oraz współpraca Kancelarii z wybitnymi specjalistami z zakresu poszczególnych gałęzi prawa. Oferta Kancelarii skierowana jest przede wszystkim do podmiotów działających w branżach: informatycznej, budowlanej, ochrony zdrowia, lotniczej, inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska, szkolnictwa wyższego oraz w mediach i telekomunikacji. Kancelaria posiada bliskie związki ze środowiskiem akademickim w Polsce i za granicą, co pozwala na uzyskiwanie opinii wybitnych przedstawicieli nauki prawa w zakresie specjalistycznych zagadnień prawnych, w tym także dotyczących praw obcych. ACR świadczy usługi prawne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. ACR jest członkiem europejskiej sieci niezależnych kancelarii prawnych Lexicom, co umożliwia zapewnienie Klientom profesjonalnego wsparcie prawnego w sytuacji podejmowania działalności gospodarczej za granicą, transgranicznych inwestycji czy sporów. Dzięki sieci współpracy, Kancelaria zapewnia również pozyskanie pomocy prawnej w innych jurysdykcjach, np. w Stanach Zjednoczonych czy w Brazylii.  Kancelaria ACR stale współpracuje z renomowanymi kancelariami notarialnymi, biegłymi rewidentami, biurami tłumaczeń oraz ekspertami różnych specjalności, zapewniając swoim Klientom najwyższy poziom wsparcia merytorycznego w związku ze sprawami zleconymi Kancelarii.

Nasz Zespół
Dr Michał Araszkiewicz
Jan Cichoń
Dr Franciszek Araszkiewicz
Marek Szarzyński
Agnieszka Targosz
Jacek Waz
Szymon Michlowicz
Jakub Staszkiewicz
Angelika Gryz
Adam Ryś
Jan Woźniak
Aktualności
2017-10-31

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 października 2017 r. radcę prawnego Adama Rysia zastąpił jako partner spółki adwokat Franciszek Araszkiewicz. ...

2017-06-19

W dniu 20 czerwca 2017 r. mec. Michał Araszkiewicz bierze udział jako ekspert w panelu dotyczącym nieodpłatnej pomocy prawnej, organizowanym ...

2017-05-26

W dniu 25 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ...

Obszar działania
NIERUCHOMOŚCI - BUDOWNICTWO - INFRASTRUKTURA

Jedną z kluczowych specjalizacji Kancelarii jest obsługa prawna planowania, przygotowywania, realizacji oraz komercjalizacji inwestycji budowlanych.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria doradza pracodawcom w przedmiocie skomplikowanych regulacji prawa pracy, przygotowując między innymi wzory umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, a także innych aktów niezbędnych do zapewnienia sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa w płaszczyźnie szeroko rozumianych stosunków pracy.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kancelaria posiada znaczące doświadczenie w zakresie ochrony dóbr osobistych, zarówno podmiotów instytucjonalnych, jak i osób fizycznych.

TECHNOLOGIE - MEDIA - TELEKOMUNIKACJA

Kancelaria specjalizuje się w prawie mediów elektronicznych oraz prowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną.

PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

PRAWO SEKTORA SZKOLNICTWA I NAUKI

Na zlecenie instytucji edukacyjnych i naukowych - szkół, uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych - kancelaria przygotowuje szczegółowe analizy oraz opinie w zakresie szeregu aktów prawnych regulujących sektor edukacji podstawowej, ponadpodstawowej i wyższej, jak również dotyczących funkcjonowania podmiotów oferujących szkolenia komercyjne.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Klienci Kancelarii mogą liczyć na gruntowne wsparcie w toku prowadzonych przez organy administracji publicznej postępowań.

SĄDOWE POSTĘPOWANIA CYWILNE

Prawnicy ACR posiadają znaczące doświadczenie w reprezentowaniu stron w postępowaniach cywilnych, zarówno procesowych, jak i nieprocesowych.

DORADZTWO LEGISLACYJNE

Prawnicy ACR, w tym wszyscy partnerzy, posiadają znaczące doświadczenie legislacyjne, biorąc udział jako eksperci i doradcy w pracach różnych podmiotów uczestniczących w procesie tworzenia prawa.

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Kancelaria ACR prowadzi sprawy rodzinne, w tym w szczególności sprawy rozwodowe i separację, związane z władzą rodzicielską i opieką, a także sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych i podziału majątku.

PRAWO KARNE I PROCES KARNY

W sprawach z zakresu prawa karnego, prawnicy ACR występują w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, a także powodów cywilnych w procesach karnych.

PRAWO KARNE SKARBOWE

W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego Kancelaria ACR zapewnia: reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze (urząd skarbowy, urząd celny), a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym, oraz reprezentowanie innych stron postępowania (podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienta).

PRAWO PODATKOWE

Kancelaria prowadzi szeroko rozumiane doradztwo w zakresie podatków dochodowych oraz majątkowych, jak również podatków obrotowych.

Kontakt

Araszkiewicz Cichoń Araszkiewicz
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata
Spółka Partnerska

ul. Królewska 2
30-045 Kraków

Tel.: 12 376 95 65

Kom.: 790 755 797

Fax: 12 376 95 75

Biuro w Warszawie

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: 22 211 37 77

Fax: 22 211 37 87

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, w celu realizacji przesyłanego zapytania. Wiem iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. (Dowiedz się więcej o naszej Polityce Prywatności)